Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Ρ.ΔΥ.Π

Σε δημόσια διαβούλευση θα είναι από σήμερα το καταστατικό του Συλλόγου μας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ με αριθμό 152 της 25/01/2017.

 Στόχος μας, η σύγκληση Γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού για την τροποποίηση του, εφόσον εγκριθεί από το σώμα όπως προβλέπει το εν λόγο άρθρο.

Επίσης θα παρακαλούσα, όσοι θα συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή, να αναφέρονται κατά Κεφάλαιο & άρθρο,  στις τροποποιήσεις  που θα ήθελαν να γίνουν, και να παραθέτουν τις προτάσεις τους για μεμονωμένες αλλαγές, όπως στο παράδειγμα...π.χ : <<Στο κεφάλαιο Γ άρθρο 16  ο Ιανουάριος να αντικατασταθεί με Απρίλιο>>, αλλά και σε περιπτώσεις αλλαγής ολόκληρου άρθρου το αντίστοιχο.

Τελειώνοντας, θεωρώ αυτονόητο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, την επώνυμη συμμετοχή σας, είτε με διακριτικό είτε με ονομ/νυμο στην εν λόγο συζήτηση.

Δεδομένο επίσης είναι ότι η πλατφόρμα που θα κινηθεί αυτή η συζήτηση, θα έχει πινακίδα που θα αναγράφει <<ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ>> και διευκρινίζω ότι, το υψηλό επίπεδο δεν έχει να κάνει σε καμία των περιπτώσεων με τις γνώσεις που διαθέτει το κάθε Μέλος ή φίλος μας. 

Αυτό δεν αφορά το Σύλλογο μας, (όλοι οι καλοί χωράνε) ,αλλά έχει σχέση, με το <<ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ>> που θα πρέπει να κρατηθεί κατά τη διάρκεια ανταλλαγής απόψεων, με γνώμονα πάντα, το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη περισσότερο από ποτε, επίσης σας περιμένουμε όλους  κάθε Τετάρτη 19:00 έως 21:00  στα Γραφεία του Συλλόγου μας στο parking της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ..............πολλά 73!!!!